Bursun Devam Etmesi İçin İstenen Belgeler

 1. Öğrenci belgesi (Resmi Onaylı)
 2. Transkript (Resmi Onaylı) (Geçen yıl ders dönemi ise)
 3. Yeterlilik sınavı sonuç belgesi.
  (Yeterlilik sınavına girilmiş ise sınav sonuç belgesi, henüz girilmemiş ise, sınav takvimini ve sınavdan  sonra sonuç belgesinin vakıf adresine ulaştırılacağını belirten bilgi not)
 4. Referans yazısı.
  (Geçen yıl tezin birinci veya ikinci yılı ise, danışman hocadan alınacak referans mektubu.)
 5. Maaş bordrosu.  (Çalışan bursiyerler için)
 6. İletişim bilgileri. (Öğrenci e-maili ve telefon numarası ile aileden bir kişiye ait telefon numarası)

Belge Teslim Tarihi
Belgeler, 25 Ekim 2023 tarihine kadar, sitede belirtilen Vakıf İletişim adresine elden teslim edilebileceği gibi kargo ile de gönderilebilir.

Belgelerin Değerlendirmesi
E- imzalı, ıslak imzalı veya barkodlu olan belgeler değerlendirilmeye alınır. Onaysız olarak gönderilen  belgeler kesinlikle değerlendirmeye alınmaz.

 • Ders dönemindeki bursiyerlerden birden fazla alttan dersi olan veya sınıf tekrarı yapan,
 • Tez döneminde tezin birinci ve ikinci yılıyla ilgili danışman hocadan  referans mektubu olmayan,
 • Doktora kayıt tarihinden itibaren 4. yılını tamamlamış olan,
  bursiyerlerin bursları devam etmez.

 Bursların Hesaplara Yatırılma Tarihi
Ekim-Kasım bursları, Kasım ayının 10’undan sonra iki ay bir arada yatırılmaktadır.
25 Ekim 2023 tarihinden sonra kargolanan veya teslim edilen belgeler, Aralık ayı bursu için değerlendirilir ve  geçmiş ayların bursları yatırılmaz.