Bursun Devam Etmesi İçin İstenen Belgeler  

  1. Öğrenci belgesi (Resmi Onaylı)
    (Bir üst sınıfa kaydın yapılmış olması gerekir.)
  2. Transkript (Resmi Onaylı)
    (Geçen yıl hazırlık sınıfını tamamlamış bursiyerler de transkript uygulamasına tabidir.)
  3. Yeni tarihli adli sicil belgesi.
  4. İletişim bilgileri. (Öğrenci e-maili ve telefon numarası ile aileden bir kişiye ait telefon numarası)

Not: E-devlet üzerinden alınabilen belgeler kabul edilir.

Belge Teslim Tarihi

Belgeler, 25 Ekim 2021 tarihine kadar, sitede belirtilen Vakıf İletişim adresine elden teslim edilebileceği gibi kargo ile de gönderilebilir.

Belgelerin Değerlendirmesi

E- imzalı veya ıslak imzalı  olan  belgeler değerlendirilmeye alınır. Onaysız olarak gönderilen belgeler kesinlikle değerlendirmeye alınmaz.

Birden fazla alttan dersi olan veya bu yıl sınıf tekrarı yapacak olan  bursiyerlerin bursları devam etmez.

Uyarı: Son iki yıl üst üste burs kaydını yenilemeyen bursiyerlerin  bursu kapatılır. Bu durumdaki bursiyerlerin yeniden başvuru yapmaları gerekmektedir.

Bursların Hesaplara Yatırılma Tarihi

Ekim-Kasım bursları, Kasım ayının 10’undan sonra, iki ay bir arada  yatırılmaktadır.
25 Ekim 2021 tarihinden sonra kargolanan veya teslim edilen belgeler, Aralık ayı bursu için değerlendirilir ve  geçmiş ayların bursları yatırılmaz.

Öğrenci Değişim Programları Açıklaması

Geçen ders yılı Erasmus ve benzeri yurtdışı öğrenci değişimi programlarına katılan öğrenciler de, yukarıda belirtilen burs devam işlemlerini yerine getirmelidirler. Bu bursiyerlerin diğer öğrencilerden farklı olarak transkriptlerinde, yurt dışında katıldıkları dönemin notlarının kendi fakültelerinde kabul edildiğini belgelemeleri gerekir.
Ders yılı içinde veya gelecek ders yılı bu programlara katılacak bursiyerler de aynı uygulamaya tabidir.

Sahte ve tahrifat içeren belge veren, ya da yanıltıcı beyanda bulunduğu tespit  edilen  bursiyerlere ilişkin yasal mercilere başvuru yolu ve rücu hakkı saklıdır.