Burs başvuru sonuçları için tıklayınız.

Bereket Vakfı bursları karşılıksızdır. Herhangi bir üyelik, abonelik veya faaliyete katılımınız istenmez. Bursların devam koşulu alttan ders durumunuza göre değerlendirilir.

(Daha önce burs almış bursiyerler, yeni başvuru yapmayıp, “devam eden burslar” sayfasında istenen belgeleri teslim etmeleri / göndermeleri gerekmektedir.)

LİSANS  BURSU  (YENİ BAŞVURU)

Yeni Başvurular Açıklaması

Amaç
Bereket Vakfı’nın amacı, başarılı ve maddi durumu yeterli olmayan lisans öğrencilerine, öğrenimlerini yapmaları için burs vermektir.

Burs Başvurusu ve Değerlendirme Süreci
Burs başvuru şartları ve süreci, her yıl Eylül ayında vakıf resmi internet sitesi www.bereketvakfi.org.tr üzerinden ilan edilir. Özel durumlar Yönetim Kurulunca değerlendirilir.

Yeni Bursiyerlerin Adaylık Şartları
Bereket Vakfı bursundan yararlanabilmek için;

 1. Öğrencinin, lisans veya en az 4 yıllık yüksekokul  öğrencisi olması,
 2. Öğrencinin, yeterli maddi imkâna sahip olmaması,
 3. Öğrencinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,
  gerekmektedir.
 • Başvurularda branş sınırlaması yoktur.
 • Başvuru esnasında belge istenmemektedir.
 • Adayın kardeşi veya eşi de burs kazanırsa, sadece bir kişiye burs verilir.
 • Online başvuru dışındaki  başvurular değerlendirilmez.

Aşağıdaki şartları taşıyan öğrencilere burs verilmemektedir.

 • Ön lisans öğrencileri,
 • Açıköğretim fakülteleri öğrencileri,
 • Vakıf veya Özel üniversite öğrencilerinden, burs oranı %100’ün  altında olan öğrenciler,
 • Yurt dışında okuyan lisans  öğrencileri,
 • Yüksek Lisans öğrencileri,
 • Alttan dersi olan öğrenciler,
 • Yabancı uyruklu öğrenciler.
 • Kardeşi veya eşi halen burs alan öğrenciler.
 • Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi son sınıf öğrencileri.
 • Bir lisans programından mezun olmuş öğrenciler.

 Gerekli Belgeler
Burs kontenjanına giren adayların aşağıdaki belgeleri ibraz etmeleri zorunludur.

 1. Öğrenci Belgesi (Resmi Onaylı)
  (Vakıf veya Özel Üniversite Öğrencilerinin Belgelerinde, % 100  Burslu Olduğu Belirtilmelidir.)
 2. Ara Sınıflar İçin Transkript (Resmi Onaylı) (Hazırlık Sınıfı dahil)
 3. Nufus Cüzdan Fotokopisi
 4. Son 6 Ay İçinde Çektirilmiş 1 Adet Vesikalık  Fotoğraf,
 5. Yeni Tarihli Adli Sicil Belgesi.
 6. Annesi veya Babası Vefat Etmiş Öğrenciler İçin, Vukuatlı Nufus Kayıt Örneği
 7. Aile  Gelir  Belgesi (Anne ve Babaya Ait)
 8. Babasının (varsa) İşsizlik Ödeneği Belgesi
 9. Tapu Bilgileri Listesi: Anne ve babaya ait tapu bilgilerini gösterir liste ve
  listedeki, hisse ve m2 bilgisini gösterir detaylı döküm belgesi.
  Kayıt yoksa Anne, baba adına tapu kaydı olmadığına dair belge eklenmelidir.
  ( e-devlet ilgili menüsünden alınmalıdır.)
 10. Anne ve baba adına araç varsa araç kayıt belgesi; yoksa e-devletten isim
  görünür halde kayıt olmadığına dair çıktı/ekran görüntüsü.
  (e-devlet ilgili menüsünden alınmalıdır.)
 11. Engelli Öğrenciler İçin, Sağlık Kurulu Raporu
 12. Evli Öğrenciler İçin, Evlilik Cüzdanı Fotokopisi
 13. Ebeveynin Evi Kiralık Ev ise, Kira Sözleşmesi
 14. Öğrencinin Kaldığı Yer Kiralık Ev ise, Kira Sözleşmesi
 15. Varsa, Okumakta Olan Kardeş Öğrenci Belgeleri
 16. Diploma Derecesi 85 ve Üstü Olanlar için Diploma Fotokopisi
 17. Lise Birincisi Olanlar için, “Lise Birincilik Belgesi”
 18. Üniversite sınav sonuç belgesi.

Başvuru Sonuçlarının Açıklanması

 • Başvuru sonuçları Ekim ayı sonuna kadar  web sitemizden açıklanacaktır.
 • Sonuçlar, kimlik numarası ile sorgulanacaktır. Aday seçilenler için belge teslimi ve mülakat bilgisi de bu sorgulamada bildirilecektir.
 • Belge, sadece bursiyer adayı seçilen öğrencilerden istenmektedir.

Burs Yatırma Takvimi ve Diğer Hususlar

 1. Burs, lisans öğrenim süresine bağlı olarak, hazırlık sınıfları dahil azami, 5 / 6   yıl süreyle bağlanır. Bu süre lisans kayıt tarihinden itibaren hesaplanır; başvuru ara sınıfta yapılmışsa, burs kalan süre kadar verilir. Özel durumlar Yönetim Kurulu’nca değerlendirilir.
 2. Seçilen bursiyer adayları mülakata çağrılır, mülakat sonucuna göre belge istenir, belge ve bilgilerin değerlendirilmesi sonucu burs kesinleşir. Belirtilen tarihte mülakata katılmayan adayların adaylıkları iptal edilir.
 3. Bursu kesinleşen bursiyerler için ilk burs Ocak ayından itibaren başlar ve Haziran  ayı dahil  6 ay süreyle devam eder. Geçmiş aylara dönük burs verilmez.
 4. Burs, her ayın 10’undan sonra, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. Şubeleri nezdindeki hesaba yatırılır. Bu nedenle, bankanın herhangi bir şubesinde özel cari hesap açtırılarak  ATM kartı temin edilmesi gerekir.

Sahte ve tahrifat içeren belge gönderen, ya da yanıltıcı beyanda bulunduğu tespit  edilen  bursiyerlere ilişkin yasal mercilere başvuru yolu ve rücu hakkı saklıdır.