Depremzede öğrencilerimiz için burs başvuruları sona ermiştir.
Sonuçlar sitemizden duyrulacaktır.

BEREKET VAKFI DEPREMZEDE BURS BAŞVURU ŞARTLARI

1-T.C. vatandaşı olması,

2-Ailesinin deprem bölgesinde ikamet ediyor olması,

3- Ailesinin ikamet evi belediye veya e-devletten belgelenmesi koşuluyla Orta Hasarlı-Ağır Hasarlı olanlar (Deprem bölgesi dışında başka illerde evi olanlar bu fondan yararlanamayacaktır.)

4-Anne ve babanın çalıştığı işyerinin çalışılamayacak düzeyde hasarlı olduğunu (Orta-Ağır Hasarlı) belediye veya e-devletten belgeleyebilenler,

5-Anne-Babanın kendi işyeri ( dükkan, ofis, imalathane) nin orta-ağır hasarlı veya yıkık olduğunu belediye veya e-devletten belgeleyebilenler,

6- T.C. sınırları içerisinde bir devlet üniversitesinde veya özel üniversitede %100 burslu okuyanlar,

Yukarıdaki koşulları sağlayanlar için:

Son başvuru tarihi 26 Mart 2023’tür

 • Başvuru formlarının incelenmesinden sonra ön değerlendirmeyi geçen adaylar ile e-posta yoluyla iletişime geçilecek ve adaylardan belgeler talep edilecektir. Başvuru formu ile belgeleri arasında tutarsızlık olan adayların başvuruları değerlendirme sürecine dahil edilmeyecektir.
 • Ön değerlendirmeyi geçen adaylardan talep edilecek belgeler ve bursiyer olmaya hak kazanan öğrencilerin ilanı e-posta üzerinden yapılacaktır.
 • Her aileden yalnız bir üniversite düzeyindeki öğrenci için başvurulabilir.
 • Depremzede Bursu bu dönem Nisan ayından itibaren Nisan-Mayıs-Haziran için ödenecektir.
 • Burs almaya hak kazanan öğrenci derslerini geçmesi şartıyla öğrenim süresi sonuna kadar burs alabilecektir.
 • Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencileri ile Diş Hekimliği 4.sınıf öğrencileri, 2023 Eylül ayında intern olana kadar burs alacaklardır.
 • Not: Burslar Ekim ayından başlayarak 9 ay süreyle ödenmektedir. Sınıfını geçen öğrencilerin ( Alttan dersi olmayan) bursunun devam etmesi için bunu öğrenci belgesi ve transkript ile belgelemesi gerekmektedir.

 

Gerekli Belgeler
Burs kontenjanına giren adayların aşağıdaki belgeleri ibraz etmeleri zorunludur.

 1. Öğrenci Belgesi (Resmi Onaylı)
  (Vakıf veya Özel Üniversite Öğrencilerinin Belgelerinde, % 100  Burslu Olduğu Belirtilmelidir.)
 2. Ara Sınıflar İçin Transkript (Resmi Onaylı) (Hazırlık Sınıfı dahil)
 3. Nufus Cüzdan Fotokopisi
 4. Son 6 Ay İçinde Çektirilmiş 1 Adet Vesikalık  Fotoğraf,
 5. Yeni Tarihli Adli Sicil Belgesi.
 6. Annesi veya Babası Vefat Etmiş Öğrenciler İçin, Vukuatlı Nufus Kayıt Örneği
 7. Aile  Gelir  Belgesi (Anne ve Babaya Ait)
 8. Babasının (varsa) İşsizlik Ödeneği Belgesi
 9. Tapu Bilgileri Listesi: Anne ve babaya ait tapu bilgilerini gösterir liste ve
  listedeki, hisse ve m2 bilgisini gösterir detaylı döküm belgesi.
  Kayıt yoksa Anne, baba adına tapu kaydı olmadığına dair belge eklenmelidir.
  ( e-devlet ilgili menüsünden alınmalıdır.)
 10. Anne ve baba adına araç varsa araç kayıt belgesi; yoksa e-devletten isim
  görünür halde kayıt olmadığına dair çıktı/ekran görüntüsü.
  (e-devlet ilgili menüsünden alınmalıdır.)
 11. Engelli Öğrenciler İçin, Sağlık Kurulu Raporu
 12. Evli Öğrenciler İçin, Evlilik Cüzdanı Fotokopisi
 13. Ebeveynin Evi Kiralık Ev ise, Kira Sözleşmesi
 14. Öğrencinin Kaldığı Yer Kiralık Ev ise, Kira Sözleşmesi
 15. Varsa, Okumakta Olan Kardeş Öğrenci Belgeleri
 16. Diploma Derecesi 85 ve Üstü Olanlar için Diploma Fotokopisi
 17. Lise Birincisi Olanlar için, “Lise Birincilik Belgesi”
 18. Üniversite sınav sonuç belgesi.
 19. Albaraka Türk Katılım Bankası Hesap Cüzdan Fotokopisi