Amaç

Vakıf Senedinin 2. maddesi:

“Vakfın ana gayeleri aşağıda gösterilmiştir:
a) Kabiliyetli ve fakat muhtaç her derecede öğrenim gören öğrencilerin tahsil yapmalarını temin için imkânlar hazırlamak,
ayni ve nakdi yardımlarda bulunmak,
b) Aynı şekilde öğrencilerin yurt içinde ve dışında pratik uygulama, ihtisas ve bilimsel araştırmalar,
lisans ve lisansüstü öğrenim yapmaları için burslar vermek,
c) Eğitim amacıyla gerekli yatırım harcamalarında bulunmak,
d) Yine fakir ve muhtaç kimselere aynı ve nakdi yardımlarda bulunmak,
Vakfın gayelerini teşkil etmektedir.”

Tarihçe

Vakfımız, 1986 yılında kurulmuş ve Bakanlar Kurulu’nun 21.11.1990 tarihli ve 90/1182 sayılı kararı ile vergi muafiyeti kazanmıştır.
1987 yılından bugüne kadar % 92’si Lisans ve % 8’i Lisansüstü öğrenim bursu olmak üzere toplam, 63626 öğrenciye karşılıksız burs verilmiştir.
Burslar, yurt genelinde bütün illeri kapsayacak şekilde ve hiçbir branş ayrımı yapılmaksızın verilmektedir.
Yurt dışında ihtisas ve bilimsel araştırma yapılmasını destekleme amaçlı, periyodik olmayan eğitim yardımları söz konusu adedin dışındadır.